Vis

Språk


Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1. januar 2020

I denne delen

Morningstar er forpliktet til å holde din personlige informasjon trygg. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi bruker personlig informasjon, med hvem vi kan dele den, hvordan vi holder den sikker, og dine rettigheter knyttet til din personlige informasjon.

Denne personvernerklæringen gjelder Morningstar EMEA-brukere og kunder (eller «deg») som bruker, bestiller, registrerer eller samhandler med ethvert Morningstar-produkt eller -tjeneste. Dette inkluderer kunder og abonnenter, produktbrukere, besøkende på nettstedet og deltakere på arrangementer. Denne personvernerklæringen gjelder all personlig informasjon du gir oss, enten gjennom nettstedet vårt eller på annen måte.

Morningstar U.K. er kontrolleren eller prosessoren (som forklart nedenfor) for den personlige informasjonen som samles inn i samsvar med denne personvernerklæringen.

Morningstar tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester over hele verden, og kan bruke informasjonen din på forskjellige måter. Du finner personvernerklæringer for visse datterselskapers produkter her. I tilfelle en konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og en produktspesifikk personvernerklæring, vil de produktspesifikke vilkårene ha forrang.

Avhengig av Morningstar-produktene og -tjenestene du bruker, er Morningstar enten en kontroller eller en prosessor. Morningstar er en kontroller (a) i forbindelse med utførelsen av sine juridiske forpliktelser eller utøvelse av sine rettigheter og forpliktelser i henhold til en kontrakt med en kunde, leverandør, nettstedsabonnent eller andre tredjeparter, samt å levere forespurte tjenester og (b) der den samler inn personlig informasjon for markedsførings- og forretningsutviklingsformål.

Når en kunde abonnerer på et Morningstar online-verktøy eller -tjeneste der kunden legger inn personlig informasjon om sine ansatte, eller andre tredjeparter for egne formål, vil kunden være kontroller for denne personlige informasjonen. Morningstar er prosessoren der den er vert for personlig informasjon som er lagt inn i det elektroniske verktøyet. Kunden bør derfor sørge for at den og dens autoriserte brukere overholder sine forpliktelser som kontroller for denne personlige informasjonen, og kan fullføre forespørsler om datatilgang, ha samtykke (der det kreves) eller andre legitime grunner for behandlingen av den personlige informasjonen inn i det elektroniske verktøyet eller tjenesten.

Der Morningstar er prosessor, vil vi behandle den personlige informasjonen din i samsvar med våre kunders instruksjoner, og som nærmere avtalt i kontrakten vi inngår med kundene våre.

Morningstar er et globalt selskap og er vert for forekomster av sine elektroniske verktøy utenfor EØS og Storbritannia, både innen Morningstar og med utvalgte tredjeparter som er valgt for å overholde gjeldende lov. Morningstar sørger for at den har passende sikkerhets- og failover-garantier for å sikre at SLA-er for tilgjengelighet blir oppfylt, og for å beskytte integriteten til sine elektroniske verktøy, personlig informasjon og informasjon som er lagt inn av autoriserte brukere.

Avsnittene nedenfor i denne personvernerklæringen forklarer hvordan Morningstar behandler din personlige informasjon som en kontroller.

Enkelte Morningstar-produkter har spesifikk personvernpraksis som gjelder for dem. I tilfelle en konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og den produktspesifikke personvernpraksisen, har den produktspesifikke personvernpraksisen forrang. Nedenfor finner du noen spørsmål og svar om hvordan bestemte Morningstar-produkter bruker din personlige informasjon.

Hvordan vi samler inn informasjonen din

Morningstar samler inn den personlige informasjonen din gjennom dine interaksjoner med oss, eller fra tredjepartskilder. Vi samler inn informasjonen din når:

 • Du bruker, kjøper eller abonnerer på produktene eller tjenestene våre.
 • Du kommuniserer med oss, inkludert når du ber oss om støtte, deltar på ett av arrangementene våre eller på annen måte kontakter oss.
 • Du besøker nettstedene våre eller bruker produktene våre. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler for å samle inn personlig informasjon, se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi kan også samle inn informasjon om deg fra tredjeparter, inkludert:

 • Arbeidsgiveren din, en organisasjon eller annen tredjepart som ordner tilgang til våre produkter og tjenester for deg.
 • Partnerne våre og andre tjenesteleverandører som samarbeider med oss for å gi deg produktene eller tjenestene våre. Vi kan for eksempel, med ditt samtykke, motta informasjonen din fra banken din eller andre finansinstitusjoner.
 • Din økonomiske rådgiver kan gi oss personlig informasjon om deg når de bruker produktene eller tjenestene våre.
 • Andre offentlig tilgjengelige kilder.

Personlig informasjon vi samler inn

Hvilke typer personlig informasjon vi samler inn, avhenger av din interaksjon med oss og kan omfatte følgende:

 • Navn- og kontaktinformasjon: For- og etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon.
 • Kontoinformasjon: Bruker-ID, passord, passordtips og annen lignende sikkerhetsinformasjon som brukes til å verifisere kontoen din.
 • Demografisk informasjon: Alder, kjønn, geografiske beliggenhet og foretrukne språk.
 • Betalingsinformasjon: Informasjon om bankkonto, kredittkortnummer og annen informasjon som brukes til å behandle betalinger.
 • Abonnements- og bruksinformasjon: Informasjon om produktene eller tjenestene du abonnerer på og hvordan du bruker dem, inkludert preferanser, nettlesingslogg og hjelp-informasjon.
 • Enhets- og nettverksinformasjon: Informasjon om enheten din, som IP-adresse, plassering eller Internett-leverandør.
 • Informasjon om økonomi og portefølje: Informasjon om økonomi, portefølje og transaksjoner.
 • Informasjon om audio eller video: Hvis du besøker et Morningstar-sted eller deltar i et Morningstar-arrangement, kan Morningstar ta opptak av bildet ditt eller stemmen din.
 • Brukerinnhold: Filene dine eller annen informasjon du laster opp til våre produkter eller tjenester.

Hvordan vi bruker personlig informasjon

Hvordan Morningstar bruker informasjonen din, avhenger av produktet og tjenesten du bruker og forholdet til oss. Vi bruker personlig informasjon som tillatt i henhold til gjeldende lov og for følgende formål:

For å tilby en tjeneste du ba om, inkludert å:

 • Gi produkter og tjenester, bekrefte identiteten din, personalisere innholdet du mottar, opprette og administrere kontoen din, og sende viktig konto- og produktoppdateringsinformasjon.
 • Gi innhold eller tilbud om innhold fra tredjeparter du ber om.
 • Gi kundeservice, samt teknisk og produktsupport.

I samsvar med våre legitime interesser, det vil si å:

 • Gjennomføre forskning og utvikle, forbedre, teste og øke funksjonene til produktene og tjenestene våre.
 • Beskytte ditt, vårt eller tredjeparts nettverk, systemer, eiendom eller fysiske sikkerhet.
 • Overholde forespørsler fra tilsynsbyråer, rettshåndhevelse og andre offentlige myndigheter.
 • Håndheve våre kontrakter og vilkår eller på annen måte utøve våre juridiske rettigheter; forsvare oss mot krav; og overholde lover og regler som gjelder for oss eller tredjeparter som vi jobber med.
 • Gi deg markedsføring eller reklame.
 • Generer anonyme, samlede data som vi bruker til forskning og produktutvikling. Vi kan publisere eller på annen måte bruke resultatene av disse forskningsdataene i produktene og tjenestene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi bruker anonyme data, eller hvis du vil melde deg ut, kan du klikke her.
 • Delta i enhver fusjon, oppkjøp eller annen bedriftstransaksjon.

For å overholde våre juridiske forpliktelser, som inkluderer våre eller tredjeparters revisjons- og overholdelseskrav, for eksempel i henhold til skatterett og lover som gjelder verdipapirer og finansielle tjenester. Morningstar vil gi personlig informasjon kun til et myndighetsregulerende organ eller rettshåndhevelse etter lovlig krav om slik informasjon.

Vi innhenter vi ditt samtykke før vi bruker dataene dine til markedsføringsformål der loven krever det. Dette er for eksempel tilfellet for tredjepartsannonser, eller når du ikke er en eksisterende kunde og ønsker å abonnere på våre nyhetsbrev.

Hvordan vi deler personlig informasjon

Morningstar deler den personlige informasjonen din med andre Morningstar-selskaper, våre forretningspartnere, innholdsleverandører, kunder, tjenesteleverandører og andre tredjeparter med ditt samtykke eller for de formål som er beskrevet ovenfor i denne personvernerklæringen. Der det kreves av gjeldende lov, innfører Morningstar passende kontraktsmessige garantier for å sikre at tjenesteleverandører bare behandler personlig informasjon i henhold til våre instruksjoner og implementerer passende tekniske og organisatoriske garantier for å holde den personlige informasjonen din sikker.

Lenker til andre nettsteder og tjenester

Der det er relevant, kan Morningstar gi lenker til ett eller flere tredjepartsnettsteder innenfor våre produkter eller tjenester. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese tredjeparts-nettstedets personvernerklæringer, retningslinjer eller annen informasjon før du gir noen av dine personlige opplysninger til dem.

Hvordan vi beskytter, lagrer og overfører personlig informasjon

Morningstar opprettholder et omfattende program for informasjonssikkerhet som skal beskytte informasjonen din. Vi har tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang eller uautorisert endring, utlevering eller ødeleggelse av personlig informasjon. Tiltakene vi bruker er formålstjenlig for arten, omfanget og formålet vi bruker den personlige informasjonen vi samler inn til. Bare Morningstar-ansatte som trenger tilgang til personlige kundedata for å utføre sine roller, har tilgang til det og gjør det i samsvar med denne personvernerklæringen.

Våre sikkerhets- og personvernregler blir jevnlig gjennomgått og forbedret etter behov.

Morningstar-selskaper, dets virksomhet, arbeidsstyrke og tjenesteleverandører er lokalisert over hele verden. Avhengig av hvordan du kommuniserer med oss, kan din personlige informasjon håndteres og lagres i, fås fra eller overføres til forskjellige land. Disse landene kan omfatte USA, Canada, Kina, India, Australia, Singapore og andre. Disse landene garanterer kanskje ikke det samme beskyttelsesnivået for personlig informasjon og juridiske rettigheter som landet du bor i. Vi har på plass kontraktmessige overføringskontrakter (som EU-modellklausuler) med datamottakerne for å sikre at din personlige informasjon forblir beskyttet når den forlater EØS og/eller Storbritannia.

Hvis du ønsker mer informasjon om, eller en kopi av våre overføringskontrakter, kan du kontakte oss via én av metodene som er oppført nedenfor i seksjonen Kontakt oss.

Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende lov har du visse rettigheter med hensyn til informasjonen din, for eksempel rett til tilgang, retting, begrensning, sletting, motsigelse og overføring. Der du ga oss ditt samtykke til å behandle personlig informasjon, har du rett til å trekke tilbake fremtidig samtykke når som helst. Du har også rett til å klage til Tilsynsmyndigheten for databeskyttelse i ditt land. For å utøve disse rettighetene, kontakt oss på privacyenquiries@morningstar.com.

Morningstar vil svare på en tilgangsforespørsel så snart som mulig, og senest 30 dager etter forespørselen. I noen tilfeller kan det være grunner til at Morningstar ikke kan imøtekomme en bestemt forespørsel, for eksempel når lokale oppbevaringsperioder krever oppbevaring av personlig informasjon i en viss periode eller slike data er nødvendige for å utføre våre forpliktelser eller utøve våre rettigheter under et bestillingsskjema og/eller avtale. Hvis vi ikke fullt ut kan godta en slik anmodning om tilgang, vil vi gi et begrunnet svar så snart som mulig.

Hvis du ber om at vi sletter din personlige informasjon, og vi behandler forespørselen, kan vi fremdeles beholde visse deler av din personlige informasjon som tillatt ved lov, inkludert for å overholde juridiske, regulatoriske eller våre krav i henhold til våre retningslinjer.

Vi diskriminerer ikke kundene våre som velger å utøve sine rettigheter til tilgang, kontroll eller sletting av deres personlige informasjon. Noen av våre produkter og tjenester kan imidlertid kreve din personlige informasjon. Hvis du velger å ikke oppgi den personlige informasjonen din eller slette den personlige informasjonen din, kan du kanskje ikke bruke disse produktene eller tjenestene.

Oppbevaring

Morningstar oppbevarer personlig informasjon bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, eller for den tiden det er nødvendig for å oppfylle formålene vi har angitt ovenfor. Individuelle jurisdiksjoner har forskjellige skatte-, regnskaps-, regulatoriske og juridiske krav til oppbevaring, og Morningstar er bundet til å oppbevare personlig informasjon i samsvar med disse lokale kravene.

Kandidater

Hvis du går inn på nettstedet vårt for å søke om ansettelse i et Morningstar-selskap, kan vi samle inn følgende personlige opplysninger: ditt navn, postadresse og e-postadresser, telefonnummer(e) og eventuell ytterligere arbeidsrelatert informasjon du velger å oppgi.

Hvis du sender inn en jobbsøknad via nettstedet vårt, kan vi også samle inn brukernavn og passord.

Vi bruker denne informasjonen til å behandle og administrere søknaden din om ansettelse hos Morningstar. Vi kan også bruke kandidatens personlige informasjon for å oppfylle rapporteringskrav som kreves i henhold til lov.

Personvernrettigheter for barn

Morningstar identifiserer eller samler ikke inn informasjon som er spesifikk for barn.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å gjenkjenne når du har logget på nettstedene våre, og for å tilpasse opplevelsen din med produktene og tjenestene våre. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Produktspesifikke retningslinjer

Enkelte Morningstar-tilknyttede selskaper kan tilby produkter og tjenester som har spesifikke personvernregler som gjelder for dem. I tilfelle en konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og den produktspesifikke personvernerklæringen, har den produktspesifikke erklæringen forrang. Se våre produktspesifikke kunngjøringer nedenfor.

Hvordan vi reviderer denne kunngjøringen

Virksomheten vår endres ofte, og det kan være nødvendig å oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile disse endringene. Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi revidere den «sist oppdaterte»-datoen øverst på denne siden. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg direkte som pålagt av lov.

Kontakt oss

Hvis du har bekymringer, klager eller spørsmål om hvordan vi håndterer din personlige informasjon, kan du kontakte oss ved å bruke nettskjemaet vårt, ringe oss gratis på (+44) 020 3107 0000, eller skrive til oss på følgende postadresse:

Morningstar UK Limited
1 Oliver’s Yard
55-71 City Road
EC1Y 1HQ – London
Storbritannia

Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på privacyenquiries@morningstar.com.