Vis

Sprog


Fortrolighedserklæring

Sidst opdateret: 1. januar 2020

I dette afsnit

har Morningstar forpligtet sig til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne erklæring om fortrolighedserklæring beskriver, hvordan vi bruger personlige oplysninger, hvem vi kan dele dem med, hvordan vi beskytter dem, og dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger.

Denne fortrolighedserklæring gælder for Morningstar EMEA-brugere og -kunder (eller "dig"), som bruger, bestiller, registrerer eller interagerer med et hvilket som helst produkt eller tjeneste fra Morningstar. Dette omfatter kunder og abonnenter, produktbrugere, besøgende på webstedet og deltagere i arrangementer. Denne fortrolighedserklæring gælder for alle personlige oplysninger, du giver os, uanset om det sker via vores websted eller på anden måde.

Morningstar U.K. er controller eller processoren (som forklaret nedenfor) for de personlige oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.

Morningstar tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester over hele verden og kan bruge dine oplysninger på forskellige måder. Du kan finde fortrolighedserklæringer for visse datterselskabers produkter her. I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i denne fortrolighedserklæring og en produktspecifik fortrolighedserklæring, vil de produktspecifikke vilkår have forrang.

Afhængigt af de produkter og tjenester, som du bruger fra Morningstar, er Morningstar enten en controller eller en processor. Morningstar er en registeransvarlig (a) i forbindelse med opfyldelsen af sine juridiske forpligtelser eller udøvelsen af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en kontrakt, som den har indgået med en kunde, leverandør, webstedsabonnent eller andre tredjeparter, samt at levere de ønskede tjenester, og b) ved indsamling af personlige oplysninger med henblik på markedsføring og forretningsudvikling.

Hvis en kunde abonnerer på et onlineværktøj eller tjeneste fra Morningstar, hvor de indtaster personlige oplysninger om deres medarbejdere eller andre tredjeparter til deres egne formål, vil kunden være data-controller med hensyn til disse personlige oplysninger. Morningstar er processoren, hvor den er vært for personlige oplysninger, der er indtastet i onlineværktøjet. Kunden skal derfor sikre, at kunden og dennes autoriserede brugere overholder deres forpligtelser som registeransvarlig for disse personlige oplysninger og fuldt ud kan overholde anmodninger om dataadgang, have samtykke (hvis det er påkrævet) eller andre legitime grunde til at behandle de personlige oplysninger, der er indtastet i onlineværktøjet eller -tjenesten.

Hvis Morningstar er en processor, behandler vi dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores kunders instruktioner, og som nærmere aftalt i den kontrakt, vi indgår med vores kunder.

Morningstar er en global virksomhed og er vært på for eksempler sine onlineværktøjer uden for EØS og Storbritannien både inden for Morningstar og med udvalgte tredjeparter, der er blevet udvalgt til at overholde gældende lovgivning. Morningstar sikrer, at virksomheden har passende sikkerhed og failover-sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dens SLA'er for tilgængelighed overholdes, og for at beskytte integriteten af sine onlineværktøjer og de personlige oplysninger og oplysninger, som de autoriserede brugere har indtastet.

Nedenstående afsnit af denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan Morningstar behandler dine personlige oplysninger som controller.

Visse produkter hos Morningstar har specifikke procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder for dem. I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i denne fortrolighedserklæring og den produktspecifikke praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, har produktspecifikke fremgangsmåder forrang. Nedenfor kan du finde en kort FAQ om, hvordan specifikke produkter hos Morningstar bruger dine personlige oplysninger.

Sådan indsamler vi dine oplysninger

Morningstar indsamler dine personlige oplysninger gennem dine interaktioner med os eller fra tredjepartskilder. Vi indsamler specifikt dine oplysninger, når:

 • Du bruger, køber eller abonnerer på vores produkter eller tjenester.
 • Du interagerer med os, herunder når du beder os om hjælp, deltager i én af vores begivenheder eller på anden måde kontakter os.
 • Du besøger vores websteder eller bruger vores produkter. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies til at indsamle personlige oplysninger, kan du læse vores cookiepolitik.

Vi indsamler muligvis også oplysninger om dig fra tredjeparter, herunder:

 • Din arbejdsgiver, organisation eller anden tredjepart, der sørger for adgang til vores produkter og tjenester for dig.
 • Vores partnere og andre tjenesteudbydere, der samarbejder med os om at levere vores produkter eller tjenester til dig. Med dit samtykke kan vi f.eks. modtage dine oplysninger fra din bank eller andre finansielle institutioner.
 • Din finansielle rådgiver kan give os personlige oplysninger om dig, når de bruger vores produkter eller tjenester.
 • Andre offentligt tilgængelige kilder.

Personlige oplysninger, som vi indsamler

De typer af personlige oplysninger, som vi indsamler, afhænger af dine interaktioner med os og kan omfatte følgende:

 • Navn og kontaktoplysninger: Dit for- og efternavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger.
 • Kontooplysninger: Dit bruger-id, din adgangskode, adgangskodetip og andre lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til at godkende din konto.
 • Demografiske oplysninger: Alder, køn, geografisk placering og foretrukket sprog.
 • Betalingsoplysninger: Dine bankkontooplysninger, kreditkortnummer og andre oplysninger, der bruges til at behandle betalinger.
 • Oplysninger om abonnement og brug: Oplysninger om de produkter eller tjenester, du abonnerer på, og hvordan du bruger dem, herunder præferencer, browserhistorik og hjælpeoplysninger.
 • Enheds- og netværksoplysninger: Oplysninger om din enhed, f.eks. IP-adresse, placering eller internetudbyder.
 • Finansielle oplysninger og porteføljeoplysninger: Oplysninger om din økonomi, portefølje og transaktioner.
 • Lyd- eller videooplysninger: Hvis du besøger én af Morningstars lokaliteter eller deltager i én af Morningstars begivenheder, kan Morningstar optage dit billede eller din stemme.
 • Brugerindhold: Dine filer eller andre oplysninger, du overfører til vores produkter eller tjenester.

Sådan bruger vi personlige oplysninger

Morningstar bruger dine oplysninger afhængig af det produkt og den service, du bruger, og dit forhold til os. Vi bruger personlige oplysninger som tilladt i henhold til gældende lovgivning og til følgende formål:

For at levere en tjeneste, du har anmodet om, herunder:

 • Levere produkter og tjenester, bekræfte din identitet, tilpasse det indhold, du modtager, oprette og administrere din konto og sende vigtige oplysninger om konto og produktopdatering.
 • Angive indhold eller tilbud på indhold fra tredjeparter, som du anmoder om.
 • Yde kundeservice samt teknisk support og produktsupport.

I overensstemmelse med vores legitime interesser, især for at:

 • Udføre forskning og udvikling, forbedre, teste og forbedre vores produkters og tjenesters funktioner.
 • Beskytte dine, vores eller tredjeparts netværk, systemer, ejendom eller fysisk sikkerhed.
 • Efterkomme anmodninger fra regulerende myndigheder, retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder.
 • Håndhæve vores kontrakter, vilkår og betingelser eller på anden måde udøve vores juridiske rettigheder, forsvare os mod krav, og overholde love og bestemmelser, der gælder for os eller tredjeparter, som vi arbejder med.
 • Levere markedsføring eller reklamer.
 • Generere anonyme, samlede data, som vi bruger til forskning og produktudvikling. Vi kan offentliggøre eller på anden måde levere resultaterne af disse forskningsdata i vores produkter og tjenester. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi bruger anonymiserede data, eller hvis du ønsker at fravælge, skal du klikke her.
 • Deltage i enhver fusion, erhvervelse eller anden virksomhedstransaktion.

Overholde vores juridiske forpligtelser, som omfatter vores eller tredjeparts krav om revision og compliance, som f.eks. skattelovgivning og love om værdipapirer og finansielle tjenesteydelser. Morningstar vil kun give personlige oplysninger til et regeringsregulerende organ eller en ordenshåndhæver efter et lovligt krav om sådanne oplysninger.

Hvor det kræves af lovgivningen, indhenter vi dit samtykke, før vi bruger dine data til marketingformål. Dette er f.eks. tilfældet for reklamer fra tredjepart, eller når du ikke er en eksisterende kunde og ønsker at abonnere på vores nyhedsbreve.

Sådan deler vi personlige oplysninger

Morningstar deler dine personlige oplysninger med andre Morningstar-virksomheder, vores forretningspartnere, indholdsudbydere, kunder, tjenesteudbydere og andre tredjeparter med dit samtykke eller med de formål, der er angivet ovenfor i denne fortrolighedserklæring. Hvor det kræves af gældende lovgivning, indfører Morningstar passende kontraktmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at tjenesteudbydere kun behandler personlige oplysninger i henhold til vores instruktioner og implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Links til andre websteder og tjenester

Hvor det er relevant, kan Morningstar give links til et eller flere tredjepartswebsteder inden for vores produkter eller tjenester. Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for disse websteder. Vi opfordrer dig til at læse tredjeparts-webstedets fortrolighedserklæringer, politikker eller andre oplysninger, før du giver dem nogen af dine personlige oplysninger.

Sådan beskytter, gemmer og overfører vi dine personlige oplysninger

Morningstar har et omfattende program til informationssikkerhed, der har til formål at beskytte dine oplysninger. Vi har tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger på plads for at beskytte mod uautoriseret adgang til eller uautoriseret ændring, videregivelse eller ødelæggelse af personlige oplysninger. De foranstaltninger, vi anvender, er passende i forhold til arten, omfanget og formålet, hvor vi bruger de indsamlede personlige oplysninger. Kun medarbejdere hos Morningstar, der har brug for adgang til personlige kundedata for at kunne udføre deres opgaver, har adgang til dem og gør det i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.

Vores sikkerheds- og fortrolighedspolitikker gennemgås og forbedres jævnligt efter behov.

Morningstar-virksomheder, deres aktiviteter, medarbejdere og serviceudbydere er placeret over hele verden. Afhængig af hvordan du interagerer med os, kan dine personlige oplysninger blive behandlet og gemt i, åbnet fra eller overført til forskellige lande. Disse lande kan omfatte USA, Canada, Kina, Indien, Australien, Singapore og andre. Disse lande kan ikke garantere samme beskyttelsesniveau for personlige oplysninger og retlige klagemuligheder som det land, hvor du bor. Vi har etableret kontraktmæssige overførselskontrakter (som f.eks. EU-modelklausuler) med datamodtagerne for at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver beskyttet, når de forlader EØS og/eller Storbritannien.

Hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om eller en kopi af vores overførselskontrakter, bedes du kontakte os via en af de metoder, der er angivet nedenfor i afsnittet Kontakt os.

Dine rettigheder

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du visse rettigheder med hensyn til dine oplysninger, f.eks. retten til adgang, berigtigelse, begrænsning, sletning, modstand og bevægelighed. Hvis du gav os dit samtykke til at behandle personlige oplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden vedrørende databeskyttelse i dit land. For at udøve disse rettigheder bedes du kontakte os på privacyenquiries@morningstar.com.

Morningstar vil besvare en anmodning om adgang så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter anmodningen. I nogle tilfælde kan der være grunde til, at Morningstar ikke kan imødekomme en bestemt anmodning. Hvis lokal opbevaringsperiode f.eks. kræver opbevaring af personlige oplysninger i en bestemt periode, eller sådanne data er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser eller udøve vores rettigheder i henhold til en ordreformular og/eller aftale. Hvis vi ikke fuldt ud kan imødekomme en anmodning om registreret adgang, vil vi svare hurtigst muligt med en begrundelse.

Hvis du anmoder om, at vi sletter dine personlige oplysninger, og vi behandler denne anmodning, kan vi stadig beholde visse elementer af dine personlige oplysninger, som loven tillader, herunder for at overholde juridiske, lovmæssige eller vores egne politiske krav.

Vi diskriminerer ikke vores kunder, der vælger at udøve deres rettigheder til at få adgang til, kontrollere eller slette deres personlige oplysninger. Nogle af vores produkter og tjenester kan dog kræve dine personlige oplysninger. Hvis du vælger ikke at angive dine personlige oplysninger eller slette dine personlige oplysninger, kan du muligvis ikke bruge disse produkter eller tjenester.

Opbevaring

Morningstar opbevarer kun personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige eller juridiske forpligtelser eller i den tid, der er nødvendig for at opfylde de formål, vi har beskrevet ovenfor. De enkelte jurisdiktioner har forskellige krav til skat, regnskab, lovgivning og opbevaring. Morningstar er forpligtet til at opbevare visse personlige oplysninger i overensstemmelse med disse lokale krav.

Kandidater

Hvis du besøger vores hjemmeside for at forespørge om ansættelse hos en Morningstar-virksomhed, kan vi indsamle følgende personlige oplysninger: Dit navn, din fysiske adresse og e-mailadresse, dit/dine telefonnummer/telefonnumre og eventuelle yderligere ansættelsesrelaterede oplysninger, som du vælger at give.

Hvis du indsender en ansøgning via vores websted, kan vi også indsamle dit brugernavn og din adgangskode.

Vi bruger disse oplysninger til at behandle og administrere din ansøgning til ansættelse hos Morningstar. Vi kan også bruge kandidatens personlige oplysninger til at opfylde rapporteringskrav, som loven kræver.

Børns privatliv

Morningstar identificerer eller indsamler ikke oplysninger, der er specifikke for børn.

Cookies og lignende teknologier

Vi bruger cookies og lignende teknologier til at genkende, når du har logget på vores websteder, og til at tilpasse din oplevelse med vores produkter og tjenester. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, i vores cookiepolitik.

Produktspecifikke politikker

Visse Morningstar affilierede virksomheder kan tilbyde produkter og tjenester, der har specifikke fortrolighedspolitikker, som gælder for dem. I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i denne fortrolighedserklæring og den produktspecifikke fortrolighedserklæring, har den produktspecifikke erklæring forrang. Se vores produktspecifikke erklæringer nedenfor.

Sådan reviderer vi denne erklæring

Vores virksomhed ændrer sig ofte, og vi skal muligvis opdatere denne fortrolighedserklæring for at imødekomme disse ændringer. Når vi foretager ændringer i denne fortrolighedserklæring, ændrer vi datoen for "Senest opdateret" øverst på denne side. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne fortrolighedserklæring, giver vi dig direkte besked, som er påkrævet ved lov.

Kontakt os

Hvis du er bekymret, vil klage eller har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os via vores webformular, ringe til os gratis på (+44) 020 3107 0000, eller skrive til os på følgende adresse:

Morningstar UK Limited
1 Oliver’s Yard
55-71 City Road
EC1Y 1HQ – London
United Kingdom

Du kan kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder på privacyenquiries@morningstar.com.