Skip to Content

Morningstars Gids over SFDR

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ook wel Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector, legt de lat voor beleggingsproducten hoger door strikte minimumnormen voor openbaarmaking te stellen. Op deze manier wil de EU greenwashing tegengaan. Vermogensbeheerders moeten aangeven hoe zij duurzaamheidsrisico's in hun beleggingsproces meewegen, welke maatstaven zij hanteren om ESG-factoren te beoordelen en hoe zij omgaan met beleggingsbeslissingen die een negatieve uitwerking op duurzaamheidsfactoren kunnen hebben.

Share This Page

A4_DOC_COVER.png

What's Inside

  • Wat is de SFDR en welke partijen hebben ermee te maken.
  • Belangrijke wettelijke bepalingen en de datums waarop deze worden geïmplementeerd.
  • Nieuwe oplossingen van Morningstar en Sustainalytics om professionals tijdens deze overgangsperiode te helpen.

Get the Report